معنویت برای موفقیت

معنویت برای موفقیت

نگاه به معنویت در زندگی انسان برای رسیدن به قله های موفقیت ضروری است.

پرورش یا تربیت در هر جامعه و فرهنگی با توجه به ارزش ها، باورها و نگرش های آن جامعه متفاوت است.

تنها وجه اشتراک آن در دیدگاه های مختلف ما آن است که موضوع تربیت «انسان» است.

پرورش انسان در ابعاد گوناگون جسمی، عاطفی، اجتماعی، عقلی، مذهبی، اخلاقی و معنوی می تواند اورا در مسیر تعالی و تکامل راهنمایی کند.

هدف از پرورش معنوی پاسخ دادن به این سه سوال اساسی است که: از کجا آمده ایم؟ چرا آمده ایم؟ به کجا می رویم؟

انسان در دنیای جدید با پیشرفت تکنولوژی و رشد علمی، از رفاه و آسایش بیشتر و تنوع در مصرف برخوردار گشته است و هر چه به سوی آینده گام برمی داریم به جنبه های مادی زندگی بیشتر توجه می شود تا جنبه های معنوی و روحانی زندگی.

به تعبیری انسان امروزی به نسبت گذشته این جهانی تر و تعبد گریزتر زندگی می کند.

انسان امروز به میزانی که از آسایش و راحتی در زندگی برخوردار شده، توانسته به آرامش در زندگی دست یابد.

راه دست یابی به آرامش به تعبیر فرانکل «گرایش» معنوی است.
مشکل بزرگ دنیای امروز فقدان معنا و معنویت است که بشریت را به پوچی، ناامیدی و بحران ها و فجایع بزرگ سوق می دهد. ژوزف مورفی نیز دلیل اصلی بروز اختلالات رفتاری در عصر تسخیر فضا را «ضعف معنویت» می داند.

معنویت، گمشده انسان امروز

معنویت، گمشده انسان امروز است واتفاقاً جوامعی که به عمد تلاش نموده اند تا معنویت را به حاشیه برانند.

پیشنهاد مشاهده  درس‌هایی که بیل گیتس از وارن بافت گرفت

امروز خود به یک افسون زدگی، مجازی سازی ومعنویت و عرفان های ساختگی و دروغین دست زده اند، لذا امروز بیش از هر زمان دیگر، ما و جامعه ما نیازمند عرفان و معنویت راستین می باشد.

تعریف معنویت، نحوه نگرش و رو به رو شدن با جهان هستی است که شخص را قادر می سازد با آرامش و رضایت باطن زندگی کند.

قاعده زرین اخلاقی، «با دیگران چنان رفتار کن که خوش داری دیگران با تو (همان گونه) رفتار کنند».

این قاعده در تمام ادیان و مذاهب وجود دارد و این قاعده «لب معنویت» است.

هدف از پرورش معنوی پاسخ دادن به این سه سوال اساسی است که: از کجا آمده ایم؟ چرا آمده ایم؟ به کجا می رویم؟

نویسنده: مرتضی جعفری

گردآوی: گروه تحقیقاتی ثروت تفکر

www.servatetafakor.ir

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.