مذاکره خوب شرط موفقیت

مذاکره خوب شرط موفقیت

از جمله مبانی اصول و فنون مذاکـره، تعریف مذاکره و اصطلاحات و ترکیبات مرتبط با آن، تاکتیک های مذاکـره و ترفندهای مذاکـره، مذاکـره تجاری، مذاکره فروش، مذاکره جذب سرمایه، متقاعدسازی، اصول نگارش مکاتبات تجاری، نحوه‌ی تنظیم قراردادهای بین‌المللی را مورد بحث قرار می‌دهیم.

ر مورد اهمیت برنامه ریزی برای مذاکـره بسیار گفته‌اند و گفته‌ایم.

جملات کلیدی و کلیشه ای در مورد برنامه ریزی و نقش آن در زندگی نیز، بسیارند.

بنابراین در اینجا، بدون مقدمه چینی در مورد برنامه ریزی در مذاکـره مستقیماً به سراغ یک چک لیست برای برنامه ریزی گام به گام می‌رویم.

بدیهی است ممکن است در یک مذاکـره ساده، تنها بعضی از موارد زیر برای برنامه ریزی لازم باشند و در یک مذاکـره پیچیده، بخش بیشتری از چک لیست برنامه ریزی مذاکـره مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: متمم

گروه تحقیقاتی ثروت تفکر

 

پیشنهاد مشاهده  بسوی خدا

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.