ثروت تفکر

ثروت تفکر

ای برادر تو همه اندیشه ای
مابقی خود استخوان و ریشه ای
گر بود اندیشه ات گلشنی
وربود اندیشه ات خار هیمه گلخنی
چطور می خواهیم ثروتمند بشویم
ما می خواهیم تا با کمک همدیگر تلاش کنیم که بهتر فکر کنیم تا بتوانیم در همه جنبه های زندگی به ثـروت برسیم
ثروت واقعی این است که از تمام مواهبی که خدا به ما داده است استفاده کنیم
ثــروت ارتباط با خدا هر روز عاشقانه با خدای خود ارتباط داشته باشیم
با همه مخلوقات از جمله خانواده خود با آرامش ارتباط داشته باشی ثــروت بعدی پول و تمام نعمت های بی کران خداوند است

servatetafakor_ir@

www.servatetafakor.ir

پیشنهاد مشاهده  تحلیل ایده توانایی‌های اصلی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.