یک مهارت حیاتی

یک مهـارت حیاتی

گاهی اوقات، مهارت حل مسئله (Problem-Solving) را با مهارت تصمیم گیری (Decision-Making) مترادف و هم‌معنی فرض می‌کنند.

البته از آنجا که نام‌گذاری‌ها قراردادی هستند، نمی‌توانیم بگوییم این کار قطعاً درست یا قطعاً نادرست است.

با این حال، وقتی این دو عنوان را از یکدیگر تفکیک می‌کنیم، باید مشخص کنیم که چه تفاوتی بین آنها قائل هستیم.

ما هم در متمم، مانند بسیاری از مراکز آموزش توسعه مهارتهای فردی در جهان، ترجیح می‌دهیم مهـارت حل مسئله و مهارت تصمیم گیری را به عنوان دو مهارت متفاوت (البته با مرزهای مشترک متعدد) مورد توجه قرار دهیم.

ما مهارت حل مسئله را بزرگتر و فراگیرتر از مهـارت تصمیم گیری در نظر می‌گیریم.

به عبارتی، با شما قرار می‌گذاریم که تصمیم گیری را به انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه‌های پیش رو هم‌معنا بدانیم.

بنابراین، وقتی موارد دیگری از جمله جستجوی مسئله، تشخیص مسئله و خلق و تشخیص راهکارها را زیر عنوان مهـارت حل مسئله بررسی می‌کنیم.

طبیعی است که در ادامه‌ی این مسیر، باید مهـارت تصمیم گیری به کمک ما بیاید تا #خطاهای شناختی خود را مدیریت کرده و بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

منبع: متمم

گروه تحقیقاتی ثروت تفکر

پیشنهاد مشاهده  6 عادت‌ افراد پربازده از نگاه برندون برچارد

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.