طبقه بندی بایگانی

اصول استعدادیابی

کارگاه اصول و اشتباهات استعدادیابی

از آنجایی که همه افراد با استعداد هستند اما نوع استعداد آن‌ها با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد، شناخت درست استعدادها و تلاش در مسیر شکوفا کردن آن‌ها می‌تواند به افراد در رشد و موفقیت بیشتر کمک کند.