طبقه بندی بایگانی

رشد فردی

کارگاه جایگاه رشد فردی و موفقیت کسب و کارها

آیا میدانید که توسعه فردی(PDP : Personal Development Plan) چیست و چه تاثیری روی زندگی شما دارد؟ آیا شما هم جز کسانی هستید که رشد کردن و ارتقا را دوست دارید؟ آیا میخواهید سطح تفکر خود را بالا ببرید و به فکر بهتر شدن مداوم خودتان هستید؟

کارگاه فرمول رسیدن به موفقیت با چرخه زندگی

کارگاه فرمول رسیدن به موفقیت با چرخه زندگی چرخ زندگی مجموعه ای از رفتارهای صحیح یک انسان است. زندگی تمام انسان‌ها براساس هدف‌هایی است که می‌توان آن ها را در نموداری به نام چرخ زندگی پیاده کرد و تجسم بخشید. هرقدر زمینه‌های مختلفِ زندگی یک…