طبقه بندی بایگانی

هالند

کارگاه رغبت سنجی شغلی هالند

افرادی که به شغل خود علاقه مند هستند و در آن استعداد دارند، طبیعتا از زندگی شان نیز لذت می برند، چرا که در طول روز، ساعات زیادی را درگیر شغل خود هستند و شاید بیش از یک سوم روز یا بیشتر را با آن سر و کار داشته باشند.