کارگاه استعدادیابی کلیفتون

بدون امتیاز 0 رای
تومان149.000

کارگاه تست کلیفتون یکی از معیارهای مهم در کشف رسالت شغلی و زندگی است.

تومان149.000

کارگاه اصول و اشتباهات استعدادیابی

بدون امتیاز 0 رای
تومان249.000

کارگاه اصول و اشتباهات استعدادیابی جهت استعدادیابی هدفمند طراحی شده است.

تومان249.000

کارگاه رغبت سنجی شغلی هالند

بدون امتیاز 0 رای
تومان149.000

کارگاه رغبت سنجی شغلی هالند یکی از معیارهای مهم در کشف رسالت شغلی و زندگی است.

تومان149.000

کارگاه شناخت ارزش‌ها

بدون امتیاز 0 رای
تومان149.000

کارگاه شناخت ارزش ها یکی از معیارهای مهم در کشف رسالت شغلی و زندگی است.

تومان149.000

کارگاه طبع و مزاج شناسی

بدون امتیاز 0 رای
تومان299.000

کارگاه طبع و مزاج شناسی یکی از معیارهای مهم در کشف رسالت شغلی و زندگی است.

تومان299.000

کارگاه کشف علایق

بدون امتیاز 0 رای
تومان149.000

کارگاه کشف علایق یکی از معیارهای مهم در کشف رسالت شغلی و زندگی است.

تومان149.000

کارگاه مسیریابی شغلی و کشف رسالت زندگی

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.499.000

بدون مسیریابی شغلی و کشف رسالت نمی توان به ثروت و سعادت در دنیا و آخرت رسید.

تومان1.499.000

کارگاه هوش‌های گاردنر

بدون امتیاز 0 رای
تومان149.000

کارگاه هوش‌های گاردنر یکی از معیارهای مهم در کشف رسالت شغلی و زندگی است.

تومان149.000

استعدادسنجی

در این دسته محصولات مرتبط با استعدادسنجی ارائه خواهد شد.