کارگاه جایگاه رشد فردی در موفقیت کسب و کارها

بدون امتیاز 0 رای
تومان99.000

کارگاه جایگاه رشد فردی در موفقیت کسب و کارها مسأله بسیار مهمی است که در این کارگاه آموزش داده خواهد شد.

تومان99.000

کارگاه فرمول رسیدن به موفقیت با چرخه زندگی

بدون امتیاز 0 رای
تومان399.000

با تست های چرخه موفقیت زندگی خواهید توانست یک دید کلی از وضعیت ابعاد مختلف خود به دست آورید.

تومان399.000

کارگاه هدف‌گذاری حرفه‌ای

بدون امتیاز 0 رای
تومان499.000

با این انجام تکنیک های این کارگاه می توانید اهداف خود را ترسیم کنید.

تومان499.000

مینی کارگاه صوتی هدف‌گذاری در زندگی

بدون امتیاز 0 رای
تومان250.000

در این کارگاه صوتی با هدف گذاری بیشتر آشنا خواهید شد.

تومان250.000

توسعه فردی

در این دسته محصولات مرتبط با رشد و توسعه فردی ارائه خواهد شد.