کارگاه جایگاه رشد فردی در موفقیت کسب و کارها

بدون امتیاز 0 رای
تومان99.000

کارگاه جایگاه رشد فردی در موفقیت کسب و کارها مسأله بسیار مهمی است که در این کارگاه آموزش داده خواهد شد.

تومان99.000

کارگاه فرمول چرخه موفقیت در کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
تومان299.000

با تست های چرخه موفقیت در کسب و کار خواهید توانست یک دید کلی از وضعیت ابعاد مختلف خود و کسب و کارتان به دست آورید.

تومان299.000

کسب و کار

در این دسته محصولات مرتبط با کسب و کار ارائه خواهد شد.