10%
تخفیف

بسته زمرد

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی تومان26.060.000 بود.قیمت فعلی تومان23.460.000 است.

در بسته زمرد آموزش، مشاوره، پشتیبانی و تأمین مالی ارائه خواهد شد.

قیمت اصلی تومان26.060.000 بود.قیمت فعلی تومان23.460.000 است.
10%
تخفیف

بسته عقیق

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی تومان19.780.000 بود.قیمت فعلی تومان17.800.000 است.

در بسته عقیق آموزش، مشاوره، پشتیبانی و تأمین مالی ارائه خواهد شد.

قیمت اصلی تومان19.780.000 بود.قیمت فعلی تومان17.800.000 است.
10%
تخفیف

بسته فیروزه

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی تومان7.640.000 بود.قیمت فعلی تومان6.880.000 است.

در بسته فیروزه آموزش، مشاوره، پشتیبانی و تأمین مالی ارائه خواهد شد.

قیمت اصلی تومان7.640.000 بود.قیمت فعلی تومان6.880.000 است.
8%
تخفیف

بسته کریستال

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی تومان260.000 بود.قیمت فعلی تومان240.000 است.

در بسته کریستال چک لیست مشاغل و تأمین مالی ارائه خواهد شد.

قیمت اصلی تومان260.000 بود.قیمت فعلی تومان240.000 است.
10%
تخفیف

بسته مروارید

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی تومان21.630.000 بود.قیمت فعلی تومان19.470.000 است.

در بسته مروارید آموزش، مشاوره، پشتیبانی و تأمین مالی ارائه خواهد شد.

قیمت اصلی تومان21.630.000 بود.قیمت فعلی تومان19.470.000 است.

کارگاه فرمول چرخه موفقیت در کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
تومان299.000

با تست های چرخه موفقیت در کسب و کار خواهید توانست یک دید کلی از وضعیت ابعاد مختلف خود و کسب و کارتان به دست آورید.

تومان299.000