کارگاه شناخت ارزش‌ها

بدون امتیاز 0 رای
تومان119.000

کارگاه شناخت ارزش ها یکی از معیارهای مهم در کشف رسالت شغلی و زندگی است.

تومان119.000