کارگاه اصول و اشتباهات استعدادیابی

بدون امتیاز 0 رای
تومان249.000

کارگاه اصول و اشتباهات استعدادیابی جهت استعدادیابی هدفمند طراحی شده است.

تومان249.000

کارگاه کشف علایق

بدون امتیاز 0 رای
تومان149.000

کارگاه کشف علایق یکی از معیارهای مهم در کشف رسالت شغلی و زندگی است.

تومان149.000