کارگاه اصول و اشتباهات استعدادیابی

بدون امتیاز 0 رای
تومان249.000

کارگاه اصول و اشتباهات استعدادیابی جهت استعدادیابی هدفمند طراحی شده است.

تومان249.000