50%
تخفیف

تمرکز ربوده شده

بدون امتیاز 0 رای
تومان10.000

چرا نمی توانید تمرکز کنید – و چگونه دوباره عمیق فکر کنید؟ این کتاب پاسخ به این سوال است.

تومان10.000