کارگاه بانوان ثروت‌ساز(تکنیک های هوش مالی بانوان)

بدون امتیاز 0 رای
تومان999.000

با انجام تکنیک های ارائه شده در این کارگاه، بانوان گرامی می توانند سطح هوش مالی خود را افزایش داده و در مسیر سرمایه گذاری و پولسازی توانمند شوند.

تومان999.000