کارگاه استعدادیابی کلیفتون

بدون امتیاز 0 رای
تومان119.000

کارگاه تست کلیفتون یکی از معیارهای مهم در کشف رسالت شغلی و زندگی است.

تومان119.000

کارگاه رغبت سنجی شغلی هالند

بدون امتیاز 0 رای
تومان119.000

کارگاه رغبت سنجی شغلی هالند یکی از معیارهای مهم در کشف رسالت شغلی و زندگی است.

تومان119.000

کارگاه مسیریابی شغلی و کشف رسالت زندگی

بدون امتیاز 0 رای
تومان999.000

بدون مسیریابی شغلی و کشف رسالت نمی توان به ثروت و سعادت در دنیا و آخرت رسید.

تومان999.000

کارگاه هوش‌های گاردنر

بدون امتیاز 0 رای
تومان119.000

کارگاه هوش‌های گاردنر یکی از معیارهای مهم در کشف رسالت شغلی و زندگی است.

تومان119.000