کارگاه فرمول چرخه موفقیت در کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
تومان299.000

با تست های چرخه موفقیت در کسب و کار خواهید توانست یک دید کلی از وضعیت ابعاد مختلف خود و کسب و کارتان به دست آورید.

تومان299.000