مسیر کارآفرینی

بدون امتیاز 0 رای
تومان399.000

ما با طی کردن مرحله به مرحله این مسیر کارآفرینی خواهیم توانستت به  اثرگذاری حداکثری دست پیدا کنیم.

تومان399.000