10%
تخفیف

بسته زمرد

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی تومان26.060.000 بود.قیمت فعلی تومان23.460.000 است.

در بسته زمرد آموزش، مشاوره، پشتیبانی و تأمین مالی ارائه خواهد شد.

قیمت اصلی تومان26.060.000 بود.قیمت فعلی تومان23.460.000 است.
10%
تخفیف

بسته عقیق

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی تومان19.780.000 بود.قیمت فعلی تومان17.800.000 است.

در بسته عقیق آموزش، مشاوره، پشتیبانی و تأمین مالی ارائه خواهد شد.

قیمت اصلی تومان19.780.000 بود.قیمت فعلی تومان17.800.000 است.
10%
تخفیف

بسته فیروزه

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی تومان7.640.000 بود.قیمت فعلی تومان6.880.000 است.

در بسته فیروزه آموزش، مشاوره، پشتیبانی و تأمین مالی ارائه خواهد شد.

قیمت اصلی تومان7.640.000 بود.قیمت فعلی تومان6.880.000 است.
8%
تخفیف

بسته کریستال

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی تومان260.000 بود.قیمت فعلی تومان240.000 است.

در بسته کریستال چک لیست مشاغل و تأمین مالی ارائه خواهد شد.

قیمت اصلی تومان260.000 بود.قیمت فعلی تومان240.000 است.
10%
تخفیف

بسته مروارید

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی تومان21.630.000 بود.قیمت فعلی تومان19.470.000 است.

در بسته مروارید آموزش، مشاوره، پشتیبانی و تأمین مالی ارائه خواهد شد.

قیمت اصلی تومان21.630.000 بود.قیمت فعلی تومان19.470.000 است.

بهانه بی بهانه

بدون امتیاز 0 رای
تومان79.000

در این کتاب با مشاغل مختلفی آشنا می شویم که با سرمایه اندک می توانیم یک کسب و کار را آغاز کنیم.

تومان79.000

دُرّ گویه‌های ثروت‌ساز

بدون امتیاز 0 رای
تومان59.000

در این کتاب آیات و روایات مرتبط با مدیریت منابع مالی بررسی خواهد شد.

تومان59.000

کارگاه جایگاه رشد فردی در موفقیت کسب و کارها

بدون امتیاز 0 رای
تومان99.000

کارگاه جایگاه رشد فردی در موفقیت کسب و کارها مسأله بسیار مهمی است که در این کارگاه آموزش داده خواهد شد.

تومان99.000