جهانی پر از نور

جهانی پر از نور

شناخت قوانین جهان هستی، و شناخت آنچه خداوند متعال در جهان هستی برای جانشین خود، یعنی انسان عرضه کرده است، مسیر بسیار مهمی در جهت رسیدن به شناخت خود و خداوند خواهد بود.

در واقع این جهانی است پر از نور که می تواند ما را از ظلمت درون به نورایت الهی برساند.

وقتی این شناخت به دست آمد مطمئنا رشد، موفقیت و آرامش را در پی خواهد داشت.

گروه تحقیقاتی ثروت تفکر

پیشنهاد مشاهده  توانا بود هر که اقدام کند

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.