صفحه آرشیو

تدریس

ایده هایی خلاقانه برای باز آفرینی اطلاعات

ایده هایی خلاقانه برای باز آفرینی اطلاعات دسته‌بندی افراد در یادگیری 1. خواننده: این گروه بیشتر دوست دارند کتاب و متن بخوانند. اگر فقط به آموزش حضوری می‌پردازید این گروه را از دست خواهید داد. کتاب، کتاب الکترونیکی و مقالات سایت شما برای…