صفحه آرشیو

منابع مالی

بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار شرکت، روش کسب درآمد، فعالیت موفق و سوددهی را مشخص می‌کند. اگر مدل کسب‌وکار شرکتتان منسوخ یا برای بازار نامناسب باشد، احتمالاً شکست خواهد خورد. شناخت مدل کسب‌وکارتان بخش مهمی از کسب «آگاهی تجاری» است. این آگاهی برای حل…